thủ tục nhập khẩu bếp ga

  1. Nhut Tran

    Tp.HCM Thủ Tục Nhập Khẩu Bếp Ga

    Căn cứ pháp lý nhập khẩu bếp ga Nghị định số132/2008/NĐ-CPcủa Chính phủ Thông tư số 08/2012/TT-BCT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương. Thủ tục nhập khẩu bếp ga Kiểm tra chất lượng hàng hóa trong nhập khẩu, lưu thông trên thị...
Top