quyết định 3482/bkhcn

  1. Nhut Tran

    Quyết định 3482/BKHCN -công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

    Từ ngày 8/12/2017, danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN chỉ còn LPG, xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học. Thay thế
Top