quy định nhập khẩu thuốc thú y

  1. Admin

    Quy Định Nhập Khẩu Thuốc Thú Y

    Mục 5. NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y Điều 19. Nhập khẩu có giấy phép 1. Nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thú y và phải kiểm tra chất...
Top