quy định nhập khẩu phân bón

  1. Admin

    Sửa quy định quản lý ngành phân bón

    Theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), Nghị định 202 năm 2013 về quản lý phân bón đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng với yêu cầu quản lý thực tế. Các sản phẩm phân bón phát triển ồ ạt, thiếu định hướng dẫn tới mất cân đối giữa phân bón vô cơ và hữu cơ; không kiểm...
Top