quy định hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

  1. Admin

    Miễn Kiễm Tra Chất Lượng Của Bộ Của Khoa học và Công nghệ

    Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam là hàng hóa nhóm 2 được quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành a) Hành lý của người nhập cảnh; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế; b) Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại...
Top