quy định dán nhãn năng lượng

  1. Admin

    Quy định mới về dán nhãn năng lượng

    Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012/TT-BCT về quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, theo hướng bãi bỏ các quy định đang bị phàn nàn là gây khó cho doanh nghiệp. Chương trình Dán nhãn năng lượng dưới hình thức tự...
Top