phí lưu container

  1. Daiduongxnk

    Hỏi Đáp Phí lưu container | Tại sao phải đóng phí container?

    Phí lưu container là loại phí phải chi trả cho bãi của cảng, trả cho kho hàng và phí bãi. Có 3 loại phí lưu là: DEM, DET và Storage Charge. Khi hàng hóa chuẩn bị xuất hoặc nhập thì sẽ phải mất phí theo quy định về thời gian để hàng ở kho bãi của cảng Khái niệm phí lưu container DEM – Demurrage...
Top