phân loại

  1. Nguyên Nam Quý

    Các tham khảo về cách nhớ , phân loại và áp dụng incoterms 2000

    áp dụng không phải là điều dễ dàng. Thứ nhất có 4 nhóm, nhớ câu “Em Fải Cổ Đi” – 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương mại trong incorterm 2000: E,F,C,D. Bây giờ ta đi cụ thể vào từng nhóm : 1. Nhóm E-EXW-Ex Works Giờ tôi có một món hàng, tôi muốn bán và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm...
Top