nước tiểu

  1. T

    Dịch vụ gửi mẫu máu,nước tiểu,mẫu bệnh phẩm,mẫu huyết thanh đi Mỹ

    Gửi mẫu máu, mẫu nước tiểu, mẫu bệnh phẩm, mẫu huyết thanh đi Mỹ Hoa Kỳ – Mỹ là một trong những quốc gia đứng đầu về kinh tế hiện nay và là một trong những quốc gia có hệ thống y tế tốn kém ngân sách nhất trong những nước phát triển (20% GDP chi cho y tế). Nước Mỹ có đội ngũ y bác sĩ và hệ...
Top