nhập khẩu xe

  1. Admin

    Danh Mục Xe Và Phụ Tùng Phải Công Bố Chất Lượng

    XE CÁC LOẠI TRỪ TOA XE LỬA HC XE ĐIỆN; PHỤ TÙNG VÀ CÁC BỘ PHẬN PHỤ TRỢ CỦA CHÚNG Máy kéo (trừ máy kéo thuộc nhóm 8709) Xe ô tô chở 10 người trở lên kể cả lái xe Xe ô tô và các loại xe cộ khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 8702), kể cả xe chở người có...
Top