nhập khẩu thuốc thú y

  1. Admin

    Hồ Sơ Nhập Khẩu Thuốc -Nguyên Liệu Thuốc Thú Y

    Điều 22. Đăng ký nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y 1. Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y chưa có giấy chứng nhận lưu hành để phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, gồm: a) Đơn đăng k‎ý nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành...
  2. Admin

    Danh Mục Thuốc - Hóa Chất - Khánh Sinh Cấm Sử Dụng Và Hạn Chế

    Số: 08/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014 PHỤ LỤC 1. DANH MỤC HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN Thức ăn, thuốc thú y, hoá chất, chất xử lý môi trường, chất tẩy rửa khử trùng, chất bảo quản, kem bôi da tay trong tất cả các khâu sản xuất giống, nuôi...
Top