nhập khẩu thuốc nhuộm

  1. Admin

    Danh Mục Thuốc Nhuộm - Sơn Phải Kiễm Tra Chất Lượng

    CÁC CHIẾT XUẤT LÀM THUỐC NHUỘM HOẶC THUỘC DA, TANANH VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHHÚNG, THUỐC NHUỘM, THUỐC MÀU KHÁC, SƠN, VECNI, CHẤT GẮN VÀ LÀM CÁC LOẠI MATIT KHÁC; CÁC LOẠI MỰC: Sơn và vecni( kể cả sơn men và sơn bóng) làm từ các loại polymme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt...
Top