nhập khẩu thuốc bả vệ thực vật

  1. Admin

    Quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Vẫn khó kiểm soát

    Việt Nam là một trong những nước nhập khẩu số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, thế nhưng việc quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, trình độ sản xuất trong nước chủ yếu ở dạng sang chiết, đóng gói nên khó kiểm soát chất lượng sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, làm thế nào để quản lý, sử...
  2. Admin

    Vì sao có “độ trễ” cấm nhập và sử dụng 82 thuốc bảo vệ thực vật?

    Thứ trưởng Bộ NNPTNT nói lý do loại bỏ các tên thuốc bảo vệ thực vật thương phẩm có chứa 2 chất Paraquat và 2.4D có “độ trễ”. Liên quan đến Quyết định 278 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc đưa 2 hoạt chất ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến người...
Top