nhập khẩu thức ăn gia súc gia cầm

  1. Admin

    Quy Định Nhập Khẩu Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm

    Mục 7. NHẬP KHẨU THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM Điều 25. Nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm 1. Đối với thức ăn gia súc, gia cầm đã được phép lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân làm thủ tục tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương III Thông tư...
Top