nhập khẩu sắt thép

  1. Admin

    Danh Mục Sắt Thép Phải Công Bố Chất Lượng

    36. SẮT VÀ THÉP I – Nguyên liệu chưa qua chế biến, các sản phẩm ở dạng hạt hoặc dạng bột Gang thỏi và gang kính dạng thỏi, dạng khối hoặc dạng thô khác Hợp kim sắt II – Sắt và thép không hợp kim Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán mỏng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được...
Top