nhập khẩu phần mềm

  1. Admin

    Thủ Tục nhập khẩu phần mềm chứa trong USB

    công ty chúng tôi đang chuẩn bị nhập khẩu phần mềm kết nối từ máy đo lưu huyết não sang máy tính. Phần mềm được chứa trong USB rồi được sau đó cài trên máy tính. Phần mềm sẽ kết nối dữ liệu trên máy đo lưu huyết não sang máy tính. Sau khi kết nối mọi thao tác trên màn hình máy tính sẽ đồng bộ...
Top