nhập khẩu ô tô

  1. Admin

    Công bố điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô

    Cụ thể, Liên Bộ GTVT - Công thương vừa có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Dự thảo được hoàn thiện sau hơn hai tháng nghiên cứu, tiếp thu, lấy ý kiến, chỉnh sửa dựa trên mục tiêu...
Top