nhập khẩu nhôm định hình

  1. Admin

    Kiểm tra, kiểm soát mặt hàng nhôm thanh định hình nhập khẩu

    Tổng cục Hải quan vừa có công văn đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước và sau thông quan đối với mặt hàng nhôm thanh định hình nhập khẩu từ Trung Quốc Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, đơn vị nhận được thông tin về việc một số doanh nghiệp...
Top