nhập khẩu nhựa tái chế

  1. T

    Hỏi Đáp Thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu dùng tái chế sản xuất

    bên mình đang dự định nhập khẩu nhựa phiếu liệu PE + PS về tái chế sản xuất bàn nghế, dụng cụ nhưa,... cho mình hỏi thủ tục nhập khẩu như thế nào,
Top