nhập khẩu ngô

  1. Châu Trần Thị

    Hỏi Đáp Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chế biến

    Hiện tại tôi đang dự kiến nhập khẩu 1 lô 100kg hàng thực phẩm nông sản ngô đã chế biến đóng lon. Hỏi phải làm các thủ tục gì để nhập khẩu mặt hàng thực phẩm chế biến này.
Top