nhập khẩu máy móc thiết bị

  1. Admin

    Dự luật cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ vào Việt Nam

    Đây là một trong những điểm đáng lưu ý trong dự thảo Luật chuyển giao công nghệ được Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày trước Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật này vào sáng nay 2/6...
Top