nhập khẩu máy điều hòa

  1. Nhut Tran

    Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Điều Hòa

    Giới Thiệu Về Máy Điều Hòa Những loại phải thử nghiệm Hiệu suất năng lượng: Máy điều hòa không khí làm mát bằng nước (máy làm mát) : Máy có ống gió có năng suất lạnh danh định từ 8000 W trở lên , Má không ống gió từ 12000 W (41000 BTU/h) trở lên, Má xách tay, , Má đứng sàn, Má âm trần, Má có 3...
Top