nhập khẩu hóa chất

  1. Admin

    Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất bảng 1, 2, 3

    Danh mục hàng NK phải có Giấy phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương (Danh mục hoá chất Bảng I, II, III - Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014), Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất bảng 1, 2, 3 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc...
Top