nhập khẩu hóa chất

  1. khacabe

    Kinh Nghiệm Để nhập khẩu được hóa chất các bạn cần làm những bước sau

    Hóa chất là hàng hóa được nhập khẩu về nước tra rất nhiều trong thời gian hiện nay. Phụ vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác trong nước, nhưng muốn nhập khẩu được hóa chất thì liệu có đơn giản không? Quy trình nhập khẩu hóa chất gồm những bước như thế nào? Loại hóa chất nào cũng được nhập hay chỉ...
  2. Admin

    Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất bảng 1, 2, 3

    Danh mục hàng NK phải có Giấy phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương (Danh mục hoá chất Bảng I, II, III - Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014), Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất bảng 1, 2, 3 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc...
Top