nhập khẩu bơ sữa

  1. Admin

    Kiễm Tra Chất Lượng Trứng - Bơ- Sữa

    1. SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA; TRỨNG CHIM VÀ TRỨNG GIA CẦM; MẬT ONG TỰ NHIÊN; THỰC PHẨM GỐC ĐỘNG VẬT, CHƯA ĐƯỢC CHI TIẾT HOẶC GHI Ở NƠI KHÁC Sữa và kem sữa, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác Có hàm lượng chất béo không quá 1% Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6%...
Top