nhập khảu tấm lcd

  1. Admin

    Hải quan tăng cường kiểm tra hồ sơ tấm nền LCD nhập khẩu

    Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hồ sơ hải quan đối với các mặt hàng khai báo là tấm panel ti vi, tấm LCD dùng sản xuất màn hình Led, tấm đèn nền LCD, tấm tinh thể lỏng. Qua rà soát, thu thập thông tin trên hệ thống dữ liệu của hải...
Top