nhâp khẩu thép

  1. khacabe

    Kinh Nghiệm Quy trình nhập khẩu thép không gỉ

    Thép được nhập khẩu về Việt Nam rất nhiều, đa dạng về chủng loại. Nhưng muốn nhập khẩu được thép thì cần phải làm gì? Cần phải kiểm tra chuyên ngành gì không? Ở đây mình cũng chia sẽ với các bạn về các bước để nhập khẩu được sắt thép nhanh nhất. Bước 1: Xin đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi...
  2. Bryan Trần

    Ban hành danh mục vật liệu xây dựng xuất nhập khẩu

    Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014, trong đó đã quy định danh mục 64 sản phẩm cần phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị...
Top