ống nhựa

  1. Nga My - Vinacontrol

    Quy định mới về hàng ống nhựa PP, PE, U-PVC khi nhập khẩu vào VN ?

    Vinacontrol CE xin chia sẻ một số thông tin về thủ tục nhập khẩu hàng ống nhựa: 1. Ống nhựa Polyvinyl clorua không hóa dẻo (U-PVC) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất Mã HS: 3917.23.00 2. Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước 3. Ống nhựa...
  2. Nga My - Vinacontrol

    Quy định mới trong thủ tục nhập khẩu ống nhựa dẫn nước - QCVN 16:2017/BXD

    Theo Thông tư 10/2017/TT-BXD ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD; quy định: - Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất; -...
Top