manila

  1. V

    BỊ SAI TÊN CẢNG TRÊN BL THANH TOÁN BẰNG LC

    Chào cả nhà, bên em có một lô hàng xuất đi cảng Manila North Port. BL gốc đã lấy rồi thì phát hiện ra Tên cảng đến là : MANILA ( NORTH PORT), giờ kiểm tra chứng từ trên L/C không khớp. Phải ghi đầy đủ là : NORTH HARBOUR, MANILA, PHILIPPINES mới đúng. Vậy có ảnh hưởng đến việc thanh toán không...
Top