mã hs dụng cụ cơ khí

  1. Nhut Tran

    Mã HS Dụng Cụ Cơ Khí

    Danh mục mã Hs dụng cụ cơ khí dùng để gia công 820231 Lưỡi cưa lọng 820239 lưỡi cưa đĩa 820240 Lưỡi cưa xích 820291 Lưỡi cưa thẳng, để gia công kim loại 820299 Lưỡi cưa thẳng 820310 Giũa, nạo 820320 Kìm (kể cả kìm cắt), panh, nhíp 820340 Dụng cụ cắt ống, xén bu lông 820412 Cờ lê, loại vặn...
Top