lavabo

  1. Nga My - Vinacontrol

    Nhập khẩu sứ vệ sinh (Bồn toilet, Lavabo,..) có cần chứng nhận hợp quy/KTCL không ?

    Theo Thông tư 15/2014/TT-BXD về BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG và QCVN 16:2014/BXD ; quy định: Sản phẩm sứ vệ sinh là những sản phẩm bằng sứ sử dụng cho mục đích vệ sinh - Xí bệt, tiểu nữ - Chậu rửa - Xí xổm Các Công ty...
Top