kính xây dựng

  1. Nga My - Vinacontrol

    Thủ tục nhập khẩu kính gương tráng bạc

    Căn cứ pháp lý: Thông tư 10/2017/TT-BXD ban hành kèm theo QCVN 16:2017/BXD; Ø Kính gương tráng bạc thuộc nhóm Danh mục sản phẩm cần chứng nhận hợp quy khi nhập khẩu vào thị trường VN; Mã HS: 7009.91.00 VINACONTROL CE là đơn vị thuộc tập đoàn VINACONTROL của Bộ Công Thương, với bề dày lịch sử...
  2. Nhut Tran

    Tp.HCM Thủ Tục Nhập Khẩu kính Xây Dựng

    Giới Thiệu Về kính xây dựng Căn Cứ Pháp Lý: Công văn 7445/TCHQ-GSQL chứng nhận hợp quy kính nhập khẩu Thông tư sô 11/2009/TT-BXD quy định hàng hóa kính xây dựng Thủ Tục Nhập Khẩu kính xây dựng Hồ sơ nhập khẩu bao gồm: Kính Xây Dựng nhập khẩu không cần phải xin giấy phép Chứng nhận hợp quy...
Top