kinh nghiệm

  1. Nguyên Nam Quý

    Kinh Nghiệm Quy trình sale hàng nhập tại công ty forwarding

    1. Quy trình sale hàng nhập bao gồm những bước như thế nào? Nếu có thể bạn nào vẽ sơ đồ cho mọi người cùng tham khảo! Mỗi công ty có một quy trình khác nhau, nhưng gin không có nói ra quy trình của công ty gin được, vì gin không phải là sales, mà nếu có liệt kê ra thì cũng sẽ xuất hiện lằng...
  2. Nguyên Nam Quý

    Các tham khảo về cách nhớ , phân loại và áp dụng incoterms 2000

    áp dụng không phải là điều dễ dàng. Thứ nhất có 4 nhóm, nhớ câu “Em Fải Cổ Đi” – 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương mại trong incorterm 2000: E,F,C,D. Bây giờ ta đi cụ thể vào từng nhóm : 1. Nhóm E-EXW-Ex Works Giờ tôi có một món hàng, tôi muốn bán và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm...
Top