kinh doanh hóa chất

  1. Admin

    Quy Định Kinh Doanh Hóa Chất Bảng 1 2 3

    HÓA CHẤT BẢNG 1, HÓA CHẤT BẢNG 2, HÓA CHẤT BẢNG 3 Điều 15. Điều kiện sản xuất hóa chất Bảng 1 1. Tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất hóa chất Bảng 1, trừ trường hợp đặc biệt để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh thì việc sản xuất hóa...
Top