khai báo

  1. Nguyên Đăng Việt Nam

    Kinh Nghiệm Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử qua Cổng thanh toán 24/7

    Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử qua Cổng thanh toán 24/7 1 Đăng nhập hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 1.1 Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử 2 Khai báo thông tin về người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng 2.0.0.1 Khai báo, cập nhật thông tin người ủy quyền trích nợ...
Top