hủ tục nhập khẩu phụ tùng xe máy

  1. Nhut Tran

    Thủ Tục Nhập Khẩu Phụ Tùng Xe Máy - Xe Mô Tô

    Thủ Tục Nhập Khẩu Phụ Tùng Xe Máy - Xe Mô Tô Trường Hợp 1: Thủ tục nhập khẩu động cơ xe máy - xe mô tô Căn cứ pháp lý nhập khẩu: Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải, công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2017 Khi nhập khẩu về làm thủ tục: kiểm tra chất lượng an...
Top