hợp quy sản phẩm công nghệ thông tin

  1. Admin

    Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

    - Đối với trường hợp các mặt hàng máy tính xách tay và máy tính để bàn đã qua sử dụng khi nhập khẩu và Việt Nam phải chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập...
Top