hợp quy khăn giấy

  1. khacabe

    Kinh Nghiệm Quy trình nhập khẩu bình chứa khí oxy

    Quy trình nhập khẩu bình chứa khí oxy Hiện nay do tình hình dịch bệnh ngày càng nhiều, nhu cầu sử dụng khí oxy dùng trong y tế cũng tăng lên. Chính vì thế các công ty cũng bắt đầu nhập các bình chứa khí oxy về để cung cấp cho bệnh viện, phụ vụ cho nhu cầu phòng chống bệnh. Nhưng để nhập khẩu...
  2. Nga My - Vinacontrol

    Thông tư 33/2016/TT-BCT ban hành kèm theo QCVN 09:2016/BCT về CNHQ GIẤY VỆ SINH, hiệu lực 01/01/2018

    CHỨNG NHẬN HỢP QUY KHĂN GIẤY, GIẤY VỆ SINH Ngày 28/10/2015 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh – QCVN 09:2015/BCT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Ngày 23/12/2016 Bộ Công Thương...
Top