hóa lỏng

  1. T

    Gửi dung dịch,chất lỏng,hóa chất đi quốc tế

    Gửi dung dịch, chất lỏng, hóa chất đi quốc tế Gửi dung dịch, chất lỏng, hóa chất đi quốc tế Quý khách đang có hàng hóa là chất lỏng hay dung dich hóa chất muốn gửi đi nước ngoài. Quý khách đang không biết làm sao để vận chuyển được hàng đi vì đối với mặt hàng chất lỏng đòi hỏi rất nhiều...
Top