hóa chất vệ sinh nhập khẩu

  1. Admin

    Danh Mục Hóa Chất Dùng Cho vệ Sinh Phải Công Bố Chất Lượng

    TIN H DẦU , CÁC CHẤT TỰA NHỰA ; NƯỚC HOA ; MỸ PHẨM; HOẶC CÁC CHẾ PHẨM DÙNG CHO VỆ SINH: Tinh dầu ( đã hoặc chưa khử chất tec pen) kể cả tinh dầu sáp và tinh dầu ngyuên chất; chất tựa nhựa; nhựa ô lê ô đã chiết suất; các chất cô từ tinh dầu có trong mỡ, trong các loại dầu đôn g đặc,trong các...
Top