hỏi thủ tục nhập khẩu máy tính

  1. máy tính phạm gia

    Hỏi thủ tục nhập khẩu máy tính có chức năng thu sóng internet không dây ?

    Hiện nay tôi cần nhập lô hàng máy tính về kinh doanh không biết phải nhập như thế nào ?. 1. Máy tính có chức năng thu sóng internet không dây có cần phải xin giấy phép nhập khẩu không? 2. Thuế nhập khẩu bao nhiêu ?
Top