hàng xuất

  1. Nguyên Nam Quý

    Quy trình và kinh nghiệm trong việc làm hàng nhập

    I. Nhận thông báo từ đại lý, kiểm tra chứng từ và nội dung email do đại lý gửi, xác nhận email cho đại lý. II. Liên hệ với Coloader / carrier để kiểm tra ngày ETA III. Gửi HBL cho khách hàng kiểm tra, nhận confirm từ khách hàng sau khi gửi HBL, kiểm tra với khách hàng để xác định tên mặt hàng...
  2. Nguyên Nam Quý

    Quy trình vận tải biển đối với hàng nhập khẩu

    1) Nhận thông tin chi tiết hàng từ khách hàng Nhân viên kinh doanh tiếp nhận nhu cầu nhập khẩu của đại lý hoặc khách hàng. Sau đó tiến hành xem xét và báo giá, hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng giao nhận. Sau khi hoàn tất việc giao hàng và bộ chứng từ cần thiết cho hãng tàu thì đại lý...
Top