hàng nhập

  1. Nga My - Vinacontrol

    Quy định mới cho hàng dệt may NK -- Chứng nhận/công bố hợp quy (CR)

    Kính gửi Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may tại Việt Nam; V.v: Chứng nhận hợp quy hàng dệt may Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản...
  2. Nguyên Nam Quý

    Quy trình vận tải biển đối với hàng nhập khẩu

    1) Nhận thông tin chi tiết hàng từ khách hàng Nhân viên kinh doanh tiếp nhận nhu cầu nhập khẩu của đại lý hoặc khách hàng. Sau đó tiến hành xem xét và báo giá, hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng giao nhận. Sau khi hoàn tất việc giao hàng và bộ chứng từ cần thiết cho hãng tàu thì đại lý...
Top