gửi mẫu nước tiểu

  1. T

    Gửi mẫu nước tiểu,mẫu bệnh phẩm đi quốc tế

    Gửi mẫu máu,mẫu nước tiểu,mẫu bệnh phẩm đi quốc tế Quý khách đang có nhu cầu vận chuyển mẫu máu,mẫu nước tiểu,mẫu bệnh phẩm tới các phòng xét nghiệm hay bệnh viện ở nước ngoài.Quý khách phải đối diện với các luật lệ,yêu cầu phức tạp của cơ quan nhà nước,hãng hàng không,đòi hỏi phải có các...
Top