gui hang di my qua buu dien

  1. N

    Toàn Quốc Vận chuyển quà tặng, thực phẩm, quần áo đi Mỹ và Canada

    Mỗi quốc gia đều có những quy định về hải quan, đặt ra các nghĩa vụ và thuế. Thông thường, người nhận phải nộp các khoản thuế này khi nhập cảnh của nước đó. Trừ khi bạn đang vận chuyển các giấy tờ, bạn sẽ cần phải cung cấp một hoá đơn hải quan, chi tiết nội dung, lý do xuất khẩu và giá trị của...
Top