giấy vệ sinh giấy tissue

  1. Nga My - Vinacontrol

    Toàn Quốc Chứng nhận hợp quy Khăn giấy và Giấy vệ sinh

    Theo Thông tư số 33/2016/TT-BCT ban hành kèm theo QCVN 09:2015/BCT bắt đầu từ ngày 01/01/2018, quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue cần phải Chứng nhận hợp quy; Hoạt động kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu hay còn...
  2. nghia

    Khăn giấy phải được chứng nhận hợp quy khi lưu thông

    Khăn giấy phải được chứng nhận hợp quy khi lưu thông Từ 1-1-2017, các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được đánh giá chứng nhận phù hợp quy chuẩn (Chứng nhận hợp quy), mang dấu hợp quy (dấu CR) phù hợp với các quy định của Quy chuẩn kỹ...
Top