giấy phép nhập khẩu bọ y tế

  1. Admin

    Hồ Sơ Thủ Tục Cấp Giấy Phép Nhập Khẩu Trang Thiết Bị Y Tế

    Thông tư Số: 30/2015/TT-BYT : QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP MỚI, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Điều 4. Thẩm quyền cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế...
  2. Admin

    Danh Mục Trang Thiết Bị Y Tế Phải Cần Giấy Phép Nhập Khẩu

    PHỤ LỤC SỐ I DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số: 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Thiết bị chẩn đoán 1.Các thiết bị chẩn đoán hình ảnh dùng tia X 9022.12.00 9022.13.00 9022.14.00 2.Hệ thống cộng hưởng từ: 9018.13.00...
Top