giấy phép nhập khẩu bộ nông nghiệp

  1. Admin

    Danh Mục Hàng Hóa Cấp Giấy Phép Của Bộ Nông Nghiệp

    DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN A. Hàng hóa xuất khẩu Hình thức quản lý 1. a) Động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của Công ước CITES mà...
Top