giao lưu kết bạn xuất nhập khẩu

  1. Nhut Tran

    Giao Lưu Kết Bạn Xuất Nhập Khẩu Miền Nam

    Chào mọi người, Mình tham gia vào ngành xuất nhập khẩu chưa bao lâu vì vậy kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, Mình rất muốn giao lưu kết bạn trong hội xuất nhập khẩu miền nam: giao lưu cà phê, trao đổi hỏi đáp, tư vấn về hàng hóa xuất nhập khẩu.
Top