formaldehyt hàng dệt may

 1. nghia

  Kinh Nghiệm Chuyên công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo 21/2017/TT-BCT

  Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN:01/2017/BCT) Thông báo: Về việc công bố hợp quy sản phẩm dệt may Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong...
 2. nghia

  Toàn Quốc Hướng dẫn thủ tục Công bố Hợp quy sản phẩm dệt may nhập khẩu, sản xuất trong nước

  Hướng dẫn thủ tục Công bố Hợp quy sản phẩm dệt may nhập khẩu, sản xuất trong nước CHỨNG NHẬN HỢP QUY HÀNG DỆT MAY THEO THÔNG TƯ 21/2017/TT-BCT Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam, ngày 23/10/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương...
 3. nghia

  Nhận công bố hợp quy các mặt hàng dệt may theo QCVN 01: 2017/ BCT

  Thông tư 21/2017/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may quy định các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại...
Top