đường nhập lậu

  1. Admin

    Chát đắng vì đường nhập lậu

    Tràn lan đường lậu Theo VSSA, hiện lượng đường tồn kho của các DN sản xuất trong nước là hơn 700.000 tấn. Đây là lượng đường tồn kho cao nhất so với cùng kỳ các năm gần đây... Nói về hiện tượng đường tồn kho nhiều, ông Phạm Quốc Doanh - Chủ tịch VSSA cho biết, ngoài yếu tố khách quan là ảnh...
Top